قوانین سایت

  • سایت اف ایکس شارژ از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  • در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی, مشخص نبودن منبع پول, پولشویی … که قصد فریب سایت اف ایکس شارژ را دارد, سایت اف ایکس شارژ حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.
  • واریز وجه به حساب سایت اف ایکس شارژ توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزی ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت اف ایکس شارژ باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدی بودن وجه واریزی، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت اف ایکس شارژ باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد.
  • در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت اف ایکس شارژ هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  • پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  • خدمات وب سایت اف ایکس شارژ مستقل از هر گروه و سازمان می باشد
  • با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت اف ایکس شارژ کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است

 

فهرست